Nowe godziny pracy GPW

Zmianie ulegają godziny handlu papierami wartościowymi na Warszawskiej Giełdzie. Nowe godziny pracy giełdy mają pomóc w dostosowaniu parkietu do standardów europejskich. Handel akcjami rozpoczynać się będą o godz. 9.00, a kontraktami i opcjami o godz. 8.30.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przypomina, iż w związku z planowaną od dnia 1 września 2008 r. zmianą harmonogramu sesji giełdowych, odpowiedniej zmianie ulegnie również czas publikacji poszczególnych indeksów giełdowych. W przypadku indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG ich wartości teoretyczne będą podawane w godzinach od 8:00 do 9:00, wartości otwarcia indeksów będą publikowane o godzinie 9:00, zaś bieżące publikacje będą miały miejsce w godzinach od 9:00 do 16:35.Podobnie zmianie ulegną zasady publikacji indeksu NCIndex dla rynku NewConnect. Wartości teoretyczne będą podawane w godzinach od 8:00 do 9:00, wartość otwarcia indeksu zostanie opublikowana o godzinie 9:00, zaś bieżące publikacje będą miały miejsce w godzinach od 9:00 do 16:35.
Pozostałe zasady obliczania i publikacji indeksów giełdowych nie ulegną zmianie.
Nowy szczegółowy harmonogram sesji:

Notowania w systemie notowań ciągłych z wyłączeniem instrumentów pochodnych (rynek kasowy)

 • godz. 8.00 – 9.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
 • godz. 9.00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
 • godz. 9.00 – 16.10 Faza notowań ciągłych
 • godz.16.10 – 16.20 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
 • godz. 16.20 Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
 • godz. 16.20 – 16.30 Dogrywka
 • godz. 16.30 – 16.35 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

Notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych (z wyłączeniem kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa)

 • godz. 8.00 – 8.30 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
 • godz. 8:30 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
 • godz. 8.30 – 16.10 Faza notowań ciągłych
 • godz. 16.10 – 16.20 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
 • godz. 16.20 Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
 • godz. 16.20 -16.30 Dogrywka
 • godz. 16.30 – 16.35 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

Notowania w systemie notowań ciągłych dla kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa

 • godz. 8.00 – 8.30 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
 • godz. 8.30 Otwarcie (określanie kursu otwarcia)
 • godz. 8.30 – 16.20 Faza notowań ciągłych
 • godz.16.20 – 16.30 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
 • godz. 16.30 Zamknięcie (określanie kursu zamknięcia)
 • godz.16.30 – 16.35 Faza przed otwarciem (przyjmowania zleceń na otwarcie następnej sesji)

Notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego

 • godz. 8.00 – 11.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
 • godz. 11.00 – 11.15 Faza interwencji
 • godz. 11.15 Otwarcie (określanie kursu jednolitego)
 • godz. 11.15 – 11.45 Dogrywka
 • godz. 11.45 – 14.45 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
 • godz. 14.45 – 15.00 Interwencja
 • godz. 15.00 Otwarcie (określanie kursu jednolitego)
 • godz. 15.00 – 15.30 Dogrywka
 • godz. 15.30 – 16.35 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

Notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego

 • godz. 8.00 – 11.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
 • godz. 11.00 – 11.15 Faza interwencji
 • godz. 11.15 Otwarcie (określanie kursu jednolitego)
 • godz. 11.15 – 11.45 Dogrywka
 • godz. 11.45 – 16.35 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)
 


Comments are closed.